Uudised

Uudised

08.09.2017
Muudatused AS Linda Nektar nõukogus ja juhatuse liikme volituste pikendamine

08.09.2017
AS Linda Nektar erakorralise üldkoosoleku otsused

16.08.2017
AS Linda Nektar erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

16.08.2017
AS Linda Nektar 2017. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

10.04.2017
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

15.03.2017
AS Linda Nektar korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

15.03.2017
2016. majandusaasta auditeeritud aruanne

16.02.2017
2016. majandusaasta 12 kuu auditeerimata aruanne

21.09.2016
AS Linda Nektarit tutvustava päeva (Capital markets day) üritus

17.08.2016
Ettevõtet tutvustava päeva ürituse (Capital markets day) kutse

17.08.2016
2016. majandusaasta 6 kuu auditeerimata tulemused

07.04.2016
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

15.03.2016
AS LINDA NEKTAR AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

15.03.2016
Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

18.02.2016
2015. majandusaasta 12 kuu auditeerimata aruanne

17.08.2015
2015. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne