Linda Nektar har ett engagerat och högkvalificerat team

Eget laboratorium och strikta kontrollsystem

Med vare vårt interna laboratorium bevakar vi produkternas kvalitet kontinuerligt. HACCP-kontrollsystemet och vår egen strikta leverantörsbedömning garanterar produktionen av kvalitetssäkrade och högklassiga produkter

Mer om oss