Linda Nektaril on pühendunud ja tippasjatundjatest koosnev meeskond.

Ettevõttesisene labor ja ranged kontrollimeetmed

Meie ettevõttesisene labor võimaldab meil kontrollida igapäevaselt toodete kvaliteeti. Ohutute ja kvaliteetsete toodete tootmise tagamiseks oleme rakendanud HACCP kontrollsüsteemi, mis aitab vältida ennetavalt tootmise võimalikke füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi ohte. Iga Linda Nektari tooteartikli tootmisahel on jälgitav. Hangime tooraineid ainult tarnijatelt, kelle tooted ja tootmisprotsessid vastavad meie kvaliteedinõuetele.

Loe lisaks